РЕДАКТОР ПАТЕНТЕН СПЕЦИАЛИСТ ПРЕДСТАВИТЕЛ МАРКИ ДИЗАЙНИ ПАТЕНТИ РЕДАКТИРАНЕ

 
РЕДАКТОР ПАТЕНТЕН СПЕЦИАЛИСТ ПРЕДСТАВИТЕЛ МАРКИ ДИЗАЙНИ ПАТЕНТИ РЕДАКТИРАНЕ


БЛОГ АРХИВ
«« април 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      ПАТЕНТЕН СПЕЦИАЛИСТ
 
 
 
19.03.2011
 
 

Добре дошли !
Тук ще научите какви са предимствата,
когато защитавате правата си
с помощта на
патентен специалист.

 

 

Патентният специалист,  
както и патентният представител,         

 

 

 

Ви предоставя указания за

 

 
 
Достъпни средства за охрана на правата върху заявената марка
 
 
 
 
 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗЪТ И

 

 

 

 

ТЪЛКУВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

 

 

Предварителното проучване, анализът и тълкуването на резултатите съгласно  интелектуалното право са необходими и достъпни средства за охрана на правата на заявителите и притежателите на марки.

 

 

 

 

ПРОУЧВАНЕТО се осъществява в онлайн базите на Българското патентно ведомство, BPO_ONLINE, на Европейското патентно ведомство – CTM_ONLINE, на Световната организация за интелектуална собственост, ROMARIN, и др., като се търсят идентични и, или сходни марки, които имат действие на територията на България и могат да попречат на регистрацията на избраната от Вас марка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛИЗЪТ И
 

 

 

 

ТЪЛКУВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ се извършва съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения и Наредбата, издадена от БПВ, относно заявяване и експертиза на марки и географски означения.

 

 

 

 

Постигат се следните ПОЛЗИ:   

 

 

 

 

Намалява се Вашата пряка ангажираност с процедурата по заявяване и регистрация на марката и свързаната с тях кореспонденция;

 

  

 

 

Пестят се време и средства за последващата охрана на правата, произтичащи от регистрацията; 

 

 

 

 

Изключва се възможността да бъдете атакувани ефективно и да бъде поставяна под съмнение Вашата добросъвестност като собственици или ползватели на марка.

 

 свобождават се ценни ресурси, които можете да включите в реализацията на Вашите бизнес идеи.
 
 

 

 

ДОБРОСЪВЕСТНИЯТ ЗАЯВИТЕЛ, СОБСТВЕНИК НА ЗАЯВКА,

 

 

 

 

МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ИЗПОЛЗВА СВОЯТА МАРКА

 

 
 
 
 ВЕДНАГА СЛЕД ЗАЯВЯВАНЕТО
 

 

 

 

Заявителят или собственикът ИС, по-специално на марка, е добросъвестен от юридическа гледна точка, когато е направил предварително проучване за идентични и сходни марки. Тълкуването на резултатите от проучването и преценката на марката съгласно изискванията на Закона за марките и ГО, Наредбата за заявяване и експертиза на марките и съгласно междунарадните договори, в които България участва 

 

 

 

 

 ДАЛИ избраната марка МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАЯВЕНА.
Само след такъв анализ на проучването заявителят на марка може да започне да я използва, тъй като се получава  достатъчно ясна и пълна картина към съответната дата за наличните предходни права върху заявени и регистрирани марки, които имат действие на територията България и на Европейския съюз, съответно за международните марки, които имат действие на същата територия. 
  Трябва да се има предвид още, че при определени условия е възможно да се предяви право на приоритет от марки, заявени по-късно.
 Също така  по  технически причини е възможно да се забави добавянето на заявката в обществено достъпните бази данни.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕТО ЗА ОХРАНА НА ПРАВАТА ВЪРХУ МАРКАТА

 

 

 

 

 осъществявано от патентен специалист, дава ГАРАНЦИЯ, че ще бъде забелязана и атакувана навреме всяка по-късно заявена марка, която е идентична или сходна и е за същите стоки или услуги и която може да увреди интересите на собствениците на по-ранната марка или да създаде възможност за объркване у потребителите, когато правят своя избор на пазара. 

 

 

 

 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА С ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

 

      Своевременно изпратете бланка в Патентното ведомство с Вашия актуален адрес и платете съответната такса,  за .да не пропуснете следващото писмо и възможността да защитите интересите си .  
 
 
 
 
 

        Ако не отговорите на писмо от ПВ или не спазите срока за отговор, може да изгубите правата си!  Дори когато Ви се струва, че няма проблем, обадете се в ПВ за проверка или попитайте патентен специалист правилно ли разчитате писмото.

 

 

 

Сроковете се възстановяват само ако докажете, че са Ви попречили извънредни обстоятелства.  

 

  

 

 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИТЕ

 

 

 

 

След като платите по банков път, трябва да представите в Патентното ведомство копие от оригиналния документ за платени такси съгласно Тарифата за таксите:

 

 

 
 
 
  Например по чл.4, ал.1. се заплащат следните такси:
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 - за заявяване и експертиза до 3 класа  - 200 лв.

 

 

 

 

 - за всеки следващ клас                          по 60 лв.          

 

 

 

 

 - за публикация на заявката                    -   40 лв.

 

 

 

 

В платежния документ трябва да сте вписали

 

 
 
 
  -  наименованието на марката,
 

 

 

 

  - идентификационните данни на заявителя/ физическо лице или фирма/

 

 

 

 

  - точките от Тарифата за таксите, по които е извършено плащането.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Изпратете в Патентното ведомство копието от платежния документ в писмо с обратна разписка.

 

  

 

 

Ако предадете копието от платежния документ на ръка, служителят от Ведомството трябва да Ви върне разписка, че е получил документа.

 

 
 
 
 
КОГАТО ОБРАТНАТА РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕ СЕ ВЪРНЕ в определения срок, в Патентното ведомство,
 

 

 

 

 се съставя протокол и писмото се публикува в  интернет на адрес  

 

 

 

 

www.bpo.bg -  в главната страница , под линка с надпис

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ОБЯВЛЕНИЯ.
 
 
 
 
 
 

Когато след 1 месец обявата бъде свалена, започва да тече срокът за отговор, определен в писмото. След това Ведомството не носи отговорност за последствията и загубите, претърпени от съответните носители на права.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА

 

 

 

 

ПАТЕНТНИЯ СПЕЦИАЛИСТ

 

 

 

 

ВАЛЕНТИНА МИРЧЕВА

 

  

 

 

ЗА ПРОУЧВАНЕ, ЗАЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА
 

 

 

 

 

ОПИСАНИЯ НА ПАТЕНТИ И

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ЗА РЕДАКТИРАНЕНА ПРЕВОДИ,
 

 

 


ТЕХНИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ 
И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
,

 

 

 

 

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ НА ПАТЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА,
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЛОГОВЕ,

 

 

 

 

ЗА РЕКЛАМА ЧРЕЗ БАНЕРИ И VIP ЛИНКОВЕ В СТАРТ БГ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПРИ ЖЕЛАНИЕ СЕ

 

 
 
 
СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
 
 
 
 И, ИЛИ СЕ РАБОТИ ЧРЕЗ МЕЙЛ И, ИЛИ СКАЙП ,
 
 
 
 
 ПОДДЪРЖА СЕ ВРЪЗКА И ПО ТЕЛЕФОНА С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 GSM + 447565623849 - об. разговор ; 
Skype: vsmircheva – запитване, ОФЕРТА;
e-mail: vsmircheva@yahoo.com  - ЗАПИТВАНЕ, ОФЕРТА.
                  17.10.2010г.

 

 

0.0819